Bliskość Warszawy – dogodnego punktu komunikacyjnego